Fededun eta praktikatzaileentzat

Kontrako giro batean fedea indartzea

Une honetan, gure gizartea gero eta sekularizatuago dago. Ez da erraza gure fede katolikoaren sinesmenen arabera bizitzea.

Hori dela eta, beharrezkoa da uste horiek sendotzea. Oinarriak hobeto ezagutu eta maiz eguneratu behar dira, bai ideietan, bai bizipenetan.

Behar dugun energia: sakramentuak eta otoitza

Fedearen arabera bizitzea lan jainkotiarra da. Jaunak dio: "Ni gabe ezin duzu ezer egin".

Horretarako indarra Jainkoaren graziatik dator, eta oinarrizko bi bidetatik iristen zaigu: sakramentuetatik eta otoitzetik.

IV. mendearen hasieran, Abitinako martiriek oso modu argian adierazi zuten: Eukaristiarik gabe ezin gara bizi.

Penitentziaren sakramentuak Jainkoaren ekintzara irekitzen gaitu gure arimetan. Otoitzean Jainkoak esan nahi diguna entzuten dugu.

Fedeak komunitatea behar du

Izaki sozialak eta harremanezkoak gara. Gure fedean ere bai. Jainkoak ez du horrela egin.

Hori garrantzitsua da une honetan gogoratzea, bizimodu indibidualista batek azkar zabaltzen baitu.

Jainkoak eskatzen digu hiltzen den hazia izatea fruitua emateko. Zoriontasuna erdiesten badugu bakarrik lortuko dugu.

Jainkoarengandik jasotako dohaintzetan parte hartzea: elkartasuna

Horretan jakingo duzue nire dizipuluak zaretela, elkarrenganako maitasunean.

Pertsona guztiei eman behar diegu, baina bereziki premia handiena dutenei. Ez dugu gure gauzetan sartu behar.

Modu asko daude besteak zerbitzatzeko, bai gauza materialetan, bai espiritualetan.

Fundadora de las Siervas de Jesús, 2
01001 Vitoria-Gasteiz
Álava/Araba
Teléfono: 945 25 41 93 / 650 96 12 71
Email: sanpedrogasteiz@telefonica.net